ส่งข้อมูลความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2561

คลิกที่หน่วยงานของท่านเพื่อเริ่มต้นส่งแบบฟอร์ม

โปรดศึกษาคู่มือก่อนทำการกรอกข้อมูล

กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว โทรแจ้งที่เบอร์ 2124 ครับ ขอบคุณครับ

หน่วยงานที่ดำเนินการบริหารความเสี่ยง

 

หน่วยงานที่ดำเนินการควบคุมภายใน